آیا آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه کار اشتباهی است؟

خوابگاه دخترانه و هر خوابگاه کارمنی و دانشجویی دیگری برای ساکنان آن حکم خانه را دارد. افراد تمام انتظاراتی که از یک خانه دارند را می توانند در صورت یکه در چهارچوب یک خوابگاه بگنجد از این مکان نیز داشته باشند. بنابراین برای ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری، بری موارد به همان اندازه آزاردهنده هستند که ممکن است برای فردی که در منزل شخصی خود سکونت دارد، آزادهنده باشند. این مساله در مورد حضور مهمان در داخل اتاق خوابگاه دخترانه نیز صدق می کنند. شاید در گذشته انسان ها برای دیدن یکدیگر و رفتن به منزل اقوام و آشنایان نیاز به برنامه خاصی نداشتند. اما امروزه این مساله به کلی تغییر کرده است. در شرایط حال حاضر زندگی، کسی نمی تواند بدون هماهنگی با میزبان به منزل وی برود. این مساله نه به خاطر فاصله گرفتن و بی عاطفه شدن انسان ها بلکه به دلیل ماهیت زندگی اجتماعی که انسان ها در این عصر با آن روبرو هستند، می باشد.

خوابگاه دخترانه

آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه نیز از شرایطی که پیش از این توضیح داده شد، مستثنی نیست. در خوابگاه دخترانه در تهران و سایر شهرها، افراد ساکن در خوابگاه می توانند به امور و فعالیت های گوناگونی مشغول باشند. برخی از آنها شاغل بوده و ساعات زیادی از روز را در محل کار سپری می کنند و زمانی که به خوابگاه دخترانه در تهران باز می گردد توقع تجربه آرامش خاص یک سکونتگاه را از آن دارند. برخی دیگر از ساکنین خوابگاه دخترانه در تهران دانشجو هستند که علاوه بر انتظار رفع خستگی در خوابگاه، به سکوت آن برای مطالعه دروس خود نیز نیاز دارند. تمامی این موارد در کنار هزاران دلیل دیگر می توانند شرایط خاصی را برای آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه ایجاب کنند. به این شرایط در ادامه پرداخته خواهد شد.

خوابگاه دخترانه

شرایط لازم برای آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه

همانگونه که پیش از این اشاره شد، برای آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه در تهران و هر خوابگاه دیگری میبایست یکسری شرایط و قوانین رعایت گردند. برخی از این قوانین از قوانین نوشته شده خوابگاه بوده و رعایت آن برای تمامی ساکنین خوابگاه دخترانه الزامی می باشند. هماهنگ کردن با سرپرست خوابگاه جهت صدور اجازه ورود مهمان، پرداخت هزینه مربوط به ورود مهمان به خوابگاه، تحویل کارت شناسایی مهمان به سرپرست خوابگاه و غیره از جمله قوانینی هستند که در امور خوابگاه های بسیاری از دانشگاه ها و موسسه های غیردولتی ثبت شده و لازم الاجرا می باشند. این در حالیست که تعدادی از قوانین مربوط به آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه قوانینی نانوشته هستند که در بین ساکنین خوابگاه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و ارزش و اعتبار آنها اگر از قوانین نوشته شده بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست. تعدادی از این قوانین و شرایط لازم برای آوردن مهمان به خوابگاه دخترانه عبارتند از:

  • صحبت کردن با هم اتاقی ها در مورد آوردن مهمان و کسب اجازه از آنها؛
  • عدم دعوت مهمان به خوابگاه در زمان های خاصی نظیر بیماری یکی از افراد اتاق، ایام امتحانات، روزهای نزدیک به دفاع پایان نامه یکی از ساکنین و غیره؛
  • تهیه مواد خوراکی مورد نیاز جهت پذیرایی از مهمان و عدم استفاده از مواد خوراکی سایر افراد اتاق؛
  • رعایت نظم اتاق اعم از عدم ایجاد آلودگی صوتی و به هم نریختن اتاق؛
  • زیر پا نگذاشتن قوانین مهم اتاق نظیر قانون خاموشی، قانون مربوط به انجام کارهای اتاق به بهانه داشتن مهمان؛

خوابگاه دخترانه