مدیریت خشم در پانسیون دخترانه در تهران

تجربه احساسات و عواطف مختلف یکی از مهمترین خصوصیات نوع آدمی است. انسان با تجربه احساسات و عواطفی که نسبت به مسائل مختلف دارد از سایر جانداران متمایز می شود. احساساتی که فرد در زندگی تجربه می کند انواع مختلفی داشته که هر یک از این نوع ها خود در طیف ها و شدت های متفاوتی تجربه می گردند. تجربه احساسات مختلف در نوع خود مساله مضری نیست و چه بسا یکی از مهمترین فاکتورهای کمک کننده به بقای نوع انسان بوده است. یکی از احساساتی که انسان در طول زندگی خود به کرات با آن مواجه می شود، احساس خشم و عصبانیت است. این احساس نیز مانند ده ها احساس دیگر انسان در نوع خود نه تنها بد نیست بلکه شکل خاصی از بروز هیجانات انسان می باشد. در این میان قصد داریم به مدیریت این احساس یعنی مدیریت خشم و اهمیت این کار در پانسیون دخترانه در تهران و سایر اقامتگاه های مشابه بپردازیم.

پانسیون دخترانه در تهران

در پانسیون دخترانه تهران شرایط و وضعیت تعامل افراد با یکدیگر ممکن است با مکان های دیگر مقداری متفاوت باشد. در ی منزل شخصی و خانوادگی، افراد با خانواده و کسانی که ارتباط نزدیکی با آنها دارند، زندگی می کنند. این در حالیست که افراد یک خانواده از نظر فرهنگی و حتی از نظر خق و خو و رفتاری، تشابهات بسیار زیادی با یکدیگر دارند. همین مساله موجب به حداقل رسیدن تفاوت نظرها و کشمکش ها در بین آنها می گردد. اما این مساله در مورد مکان هایی نظیر پانسیون دخترانه تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی صدق نمی کند. چرا که بسیاری از ساکنین پانسیون دانشجویی به قدری با یکدیگر غریبه هستند که ممکن است از دو قومیت و فرهنگ کاملا متفاوت در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. همین مساله خود می تواند موجب بروز اختلاف نظرهایی گردد که در آنها مدیریت خشم حرف اول را می زند.

چگونه خشم خود را در پانسیون دخترانه در تهران مدیریت کنیم؟

همانگونه که گفته شد، تجربه احساسات مختلف از جمله خشم و سایر احساساتی که به ما جنبه انسانی می بخشند، در هر شرایط خاص خود دور از انتظار نیستند. اما گاهی این احساسات به قدری غلیظ و شدید می شوند که کنترل آنها از دست ما خارج می شود. خشم و عصبانیت از جمله احساساتی است که از کنترل خارج شدن آن چه در پانسیون دخترانه در تهران و چه در هر مکان دیگری ممکن است صدمات جبران ناپذیری را به سایر افراد وارد کند. در پانسیون دخترانه ساکنین می بایست همواره توقع بروز اختلاف از سوی دیگران را داشته باشند و با تدبیر و مدیریت خاص خود در این شرایط احساساتشان از جمله خشم و عصبانیت را مدیریت کنند. جهت نیل به هدف مدیریت خشم در پانسیون دخترانه در تهران اولین قدم آشنایی کامل با این حس و تجربه می باشد. افراد می بایست بدون هیچ سانسوری احساسات خود را بشناسند و با آنها روبرو شوند.

پانسیون دخترانه در تهران

در قدم بعدی داشتن آگاهی وش شناخت لازم جهت روبرو شدن با احساسات مختلف است. یک فرد چه در پانسیون دخترانه و چه در هر مکان دیگری می بایست تمامی واکنش های طبیعی بدن خود در مواجهه با خشم را بشناسد و در راه کنترل آنها تلاش کند. بطور مثال یک فرد ممکن است در زمان خشم و عصبانیت احساس تشنگی شدیدی دشاته باشد. همین حس تشنگی و عطش خود می تواند در افزایش احساسات ناخوشایند دخیل بوده و به بیشتر خشمگین شدن فرد بیانجامد. بر هیمن اساس چنین فردی برای مدیریت خشم در پانسیون دخترانه در تهران بهترین راهکاری که در پیش دارد این است که در زمان خشم و عصبانیت با نوشیدن آب عطش خود را برطرف نماید.

در مقالات بعدی ما با راهکارهای عملی مدیریت خشم در پانسیون دخترانه در تهران بیشتر آشنا خواهید شد.