چگونه در خوابگاه دخترانه تهران شخصیت کاریزماتیکی داشته باشیم؟

زندگی در خوابگاه دخترانه تهران شکلی متفاوت از زندگی مستقل است که اغلب ساکنین آن برای اولین بار است که تجربه چنین زندگی مستقلی را دارند. چرا که بسیاری از ساکنین خوابگاه دخترانه در تهران دانشجویانی هستند. که برای اولین بار از خانواده خود دور شده اند و این اولین اجربه آنها از زندگی مستقل است. از طرفی دیگر ساکنین خوابگاه دخترانه جوانانی هستند که شخصیت آنها در حال شکل گیری بوده و آنچه که تجربه می کنند به طور کامل بر شخصیت آنها اثرگذار خواهد بود. همه انسان ها دوست دارند که دراای شخصیتی مقبول بوده و دیگران آنها را به شخصیت خوب و مناسبی که دارند بشناسند. شخصیت کاریزماتیک شخصیتی است که می تواند به راحتی بر دیگران تاثیر گذاشته و بسیاری از افراد آن را قبول دارند. 

خوابگاه دخترانه

داشتن شخصیت کاریزماتیک در خوابگاه دخترانه و هر مکان دیگری این امکان را به افراد می دهد که بر دیگران تاثیر گذاشته و از این طریق بتوانند در نزد دیگران وجهه مناسبی برای خود به دست بیاورند. صد البته که افراد دارای شخصیت کاریزماتیک در خوابگاه دخترانه در تهران و سایر مکان ها به دنبال اثرگذاری منفی بر دیگران نیستند. کسانی که شخصیت کاریزماتیک دارند بصورت بلفطره این امکان را دارند که صحبت هایی مغایر با عقل و منطق کمتر از آنها شنیده می شود. همین مساله کمک می کند که این افراد دارای شخصیت تاثیرگذاری در خوابگاه دخترانه باشند. بسیاری از افرادی که دارای شخصیت کاریزماتیک هستند به راحتی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهند به همین دلیل می توانند برخی از مشکلات خوابگاه را به راحتی مدیریت کنند.

شخصیت های کاریزماتیک در خوابگاه تهران چه ویژگی هایی دارند؟

همانگونه که در بالا هم اشاره شد، افرادی که در خوابگاه تهران و هر مکان دیگری دارای شخصیت کاریزماتیک هستند اصولا به راحتی می توانند بر دیگران تاثیر بگذارند. این افراد تاثیر خود بر دیگران از طریق رفتارها و منش های خاصی که دارند خواهند گذاشت. یکی از مهمترین خصوصیا شخصیتی افراد کاریزماتیک در خوابگاه و هر مکان دیگری این است که معمولا این افراد قابلیت خاصی بر صحبت های خود دارند. به این شکل که افراد دارای شخصیت کاریزماتیک در هر مکان و موقعیتی در مورد تمامی مسائل به راحتی اظهار نظر نکرده و نظرت خود را برای موقعیت های خاصی که می دانند به نظرشان به طور کامل بها داده می شود نگه می دارند. 

خوابگاه دخترانه

افراد کاریزماتیک در خوابگاه دانشجویی و کارمندی دارای مشخصات شخصیتی خاص خود هستند. این افراد معمولا سعی می کنند تحت هیچ شرایطی به دیگران توهین نکنند. توهین کردن به دیگران در خوابگاه دخترانه سبب می شود که ارزش و احترام همه افراد از جمله افراد دارای شخصیت کاریزماتیک زیر سوال برود. علاوه بر این افراد دارای شخصیت کاریزماتیک به گونه ای با دیگران رفتار می کنند که به آنها حس ارزشمندی می دهد. همین حس مثبتی که دیگران از افراد کاریزماتیک می گیرند سبب می شود که هر روز محبوبیت آنها در بین دیگران بیشتر و بیشتر شود.

چگونه به شخصیتی کاریزماتیک در خوابگاه دخترانه تبدیل شویم؟

همه افراد دوست دارند که دیگران شخصیت آنها قبول داشته باشند. در واقع بسیاری از انسان ها حاضر هستند که برای تبدیل شدن به شخصیتی کاریزماتیک در خوابگاه دخترانه و هر مکان دیگری تلاش های بسیاری را انجام دهند. اما برای تبدیل شدن به شخصیتی کاریزماتیک در خوابگاه دخترانه در تهران و هر مکان دیگری انجام دادن چند عمل به ساده بسیار کمک کننده است. در ادامه به تعدادی از این اقدامات اشاره می کنیم:

1. در خوابگاه دخترانه و هر مکان دیگری تحت هیچ شرایطی به شخصیت، قومیت، اعتقادات و حتی ظاهر دیگران توهین نکنید. توهین کردن به دیگران چه در خوابگاه و چه در هر مکان دیگری تنها موجب تخریب شخصیت انسان و دور شدن آنها از شخصیتی کاریزماتیک می گردد. 

2. بیش از حد با دیگران شوخی نکنید. شوخی خارج از عرف تنها شخصیت افراد را تخریب می کند.

3. به خودتان احترم بگذارید و برای خودتان ارزش قائل شوید. دریافت احترام از دیگران مستلزم احترام به خود می باشد. 

4. در مواردی که از شما خوسته می شود نظر دهید و اگر چیزی را نمی دانید بدون هیچ خجالتی این امر را ابراز کنید. کسانی که در مورد هر چیزی در هر شرایطی اظهار نظر می کنند فرسن ها از داشتن یک شخصیت کاریزماتیک در خوابگاه و سایر مکان ها فاصله دارند.