چرا ساکنین پانسیون دخترانه در فصل پاییز افسرده می شوند؟

یکی از مشکلاتی که با فرا رسیدن فصل پاییز در بین افراد مختلف از جمله ساکنین پانسیون دخترانه نمایان می شود، افسردگی پاییزی است. بسیاری از افراد فصل پاییز را همراه با شروع تغییر حال و هوای روحی خود به سمت و سوی افسردگی می دانند. در پانسیون دخترانه تهران و سایر پانسیون دانشجویی و کارمندی نیز افرادی هستند که با فصل پاییز فاز افسردگی بر آنها غلبه کرده و به سختی می توانند از این حالت خود را خلاص کنند. البته که تغییر حالات روحی به سمت افسردگی و ناراحتی در هر شرایط و موقعیتی امری آزاردهنده می باشد. با این وجود بروز چنین مشکلی در پانسیون و خوابگاه می تواند نمود بیشتری داشته باشد. چرا در پانسیون دخترانه شروع فصل پاییز همراه می شود با شروع کلاس های دانشگاه دانشجویان و همرن مساله موجب دوری دانشجویان از خانواده هایشان است.

پانسیون دخترانه

افسردگی پاییزی به وضوح در رفتار و خلقیات افرادی که به آن مبتلا می شوند اثزگذار است. این تاثیرات از حس و حال افراد به اتفاقات پیرامونشان گرفته تا نحوه تعامل آنها با دوستان و هم خوابگاهی هایشان را شامل می شود. به دلیل ماهیت زندگی جمعی و گروهی افراد در پانسیون دخترانه، بروز چنین مشکلی برای یکی از افراد میتواند برای سایر هم اتاقی ها و هم خوابگاهی های این فرد نیز آزاردهنده باشد. زیرا این افراد هر روزه با یکدیگر در تعامل هستند و ناراحت و افسرده بودن یکی از آنها اثرات مخربی بر روحیه سایر افراد در پانسیون دخترانه در تهران خواهد گذاشت. البته همواره ابتلا به افسردگی پاییزی در پانسیون دخترانه مشکل آفرین نیست. گاهی قرار گرفتن فرد افسرده در جمع دوستان و هم سالانش می تواند در رفع این مشکل موثر باشد. 

چگونه از شر افسردگی پاییزی در پانسیون دخترانه خلاص شویم؟

هرکسی با هر روحیه و خلقیاتی ممکن است در یک برهه از زندگی خود به افسردگی پاییزی و یا اشکاال دیگر افسردگی مبتلا شده باشد. برخورد صحیح با چنین مشکلی می تواند در عبور از آن بسیار کمک کننده باشد. در وهله اول باید بدانیم که منظور ما در این مقاله از افسردگی پاییزی تغییر خلق افراد بوده و به هیچ وجه حالات شدید و جدی افسردگی را شامل نمی شود. چرا که افسردگی در شکل جدی و شدید آن اکیدا به کمک یک مشاور و درمانگر نیاز دارد. با این وجود افسردگی پاییزی عموما به دلیل کم شدن نور خورشید و همچنین تغییر در نور روزانه اتفاق می افتد. بنابراین قرار گرفتن در برابر نور خورشید می تواند به میزان زیادی در رفع این مشکل کمک کننده باشد. 

پانسیون دخترانه

یکی دیگر از راه های خلاص شدن از شر افسردگی پاییزی در پانسیون دخترانه تهران و هر مکان دیگر، پیاده روی های عصرانه در این فصل می باشد. پیاده وری در فصل پاییز کمک می کند که افراد تا حد زیادی از حس و حال هوای پاییزی در پانسیون و خوابگاه فاصله گرفته و اینکار به تمدد اعصاب آنها کمک می کنند. از طرفی دیگر استفاده از برخی مکمل ها و مولتی ویتامین ها با شروع فصل پاییز در پانسیون دخترانه و سایر مکان ها نیز از عوامل کمک کننده جهت فاصله گرفتن از افسردگی پاییزی می باشد. یکی از مسائلی که عموم متخصصین حوزه روانشاسی جهت رفع افسردگی پاییزی به آن توصیه می کنند، شرکت کردن در کارهای گروهی و جمعی مانند عضویت در یک باشگاه می باشد. انرژی که افراد با حضور در جمع می گیرند می تواند به فاصله گرفتن آنها از حس و حال افسردگی در پانسیون دخترانه کمک کند.