امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه تهران

در دسته بندی نیازهای مازلو چندین نیاز اساسی برای انسان در کف هرم نیازهای انسانی قرار دارند. در کنار نیاز به خوردن و آشامیدن، یکی از نیازهای اساسی انسان ها نیاز به امنیت روانی نیز ذکر شده است. انسان بدون داشتن امنیت روانی نمی تواند فعالیت های روزانه خود را به بهترین شکل انجام دهد. امنیت روانی انسان ها مانند امنیت جانی برای آنها از همان ساعات اولیه پس از تولد دارای اهمیت است. پس از آن برحسب مکان و شرایطی که در آن قرار می گیرند، امنیت روانی برای آنها مفهوم و معنای خاصی به خود می گیرد. در اقامتگاه دخترانه تهران امنیت روانی ساکنین میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار بگیرد. در این مقاله بنا داریم شما را با اهمیت حفظ امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه و هر نوع اقامتگاه دانشجویی و کارمندی دیگری آشنا کنیم. با ما تا انتهای مقاله همراه باشید. 

اقامتگاه دخترانه تهران

اهمیت امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه تهران

امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه تهران مانند هر مکان دیگری می تواند فعالیت های مختلف فرد را تحت تاثیر قرار دهد. در اقامتگاه دخترانه در تهران امنیت روانی می تواند حس آرامش و آسایشی باشد که افراد در اقامتگاه تجربه می کنند. علاوه بر این داشتن امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه سایر انواع اقامتگاه دانشجویی دیگر تا حد زیادی به نحوه تعامل ساکنین با یکدیگر نیز مرتبط است. در یک مکان زندگی جمعی نظیر اقامتگاه دخترانه افراد به میزان زیادی با دیگران تعامل داشته و همچنین برنامه های خاص روزانه خود را دنبال می کنند. با این وجود اگر حتی برای چند ساعت در اقامتگاه دخترانه فردی احساس کند که در نظر روانی در حالت امن و قابل اعتمادی نیست به هیچ وجه نمی تواند روتین زندگی خود را دنبال کند. 

اهمیت داشتن امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری به این مساله برمی گردد که نداشتن امنیت روانی می تواند ذهن را به سمت و سوی نداشتن امنیت کلی سوق دهد. ذهن انسان گاهی بصورت کلی امور را می بیند و چنانچه در شرایطی قرار بگیرد که از آن رضایت نداشته باشد ممکن است به طور کلی حس آرامش فرد را مختل کرده و فرد را در موقعیتی قرار دهد که همواره احساس استرس و اضطراب به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که افرادی که حادثه ای ناگوار را تجربه می کنند تا مدت ها پس از آن هموراه احساس اضطراب و استرس شدیدی دارند. نداشتن امنیت روانی در اقامتگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری به آن اندازه می تواند خطرناک باشد که فرد را به سمت و سوی تجربه احساس های ناگوار سوق دهد. 

اقامتگاه دخترانه تهران

امنیت روانی دیگران را در اقامتگاه دخترانه بر هم نزنیم! 

ما همواره از اتفاقات و تجاربی که ممکن برای ما در اقامتگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری رخ بدهد صحبت می کنیم. این در حالیست که تک تک ما رفتارهایی بروز می دهیم که ممکن است موجب بروز مشکل برای دیگران شوند. در اقامتگاه دخترانه در تهران ما نیز در برابر سایر افراد مسئول هستیم. به همین دلیل باید تمامی تلاش خود را به کار گیریم که از بروز رفتارهایی که موجب به خطر افتادن امنیت روانی دیگران در اقامتگاه دخترانه تهران می گردد جلوگیری کنیم. به حریم خصوصی افراد در اقامتگاه احترام بگذاریم و با خشونت کلامی و رفتاری امنیت روانی دیگران را تهدید نکنیم. در برابر دیگران خود را مسئول دانسته و چنانچه قصد نداریم به دیگران کمک کنیم حداقل با انجام برخی کارها و رفتارها موجب آزردگی خاطر آنها نشویم.