جشن های کوچک و دوستانه در اقامتگاه دخترانه تهران

زندگی کردن در اقامتگاه دخترانه تهران و هر نوع اقامتگاه دانشجویی دیگری به همان اندازه که می تواند جذاب باشد، به همان میزان نیز ممکن است لحظات ملال آوری به همراه داشته باشد. لحظاتی که افراد در اقامتگاه دخترانه تجربه می کنند ممکن است بر اساس حس و حال آنها متغییر باشد. با این حال دوری از خانواده و سختی هایی که زندگی مستقل با خود به همراه دارد در بسیاری از موارد ممکن است موجب پایین آمدن مود افراد و ملال آور شدن زندگی آنها گردد. البته تمامی افراد با این حرف موافق نیستند. بسیاری از ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران و هر شهر دیگری معتقد هستند که زندگی کردن با هم سن و سالانشان به آنها انگیزه و امیدی مضاعف می دهد. به هر جهت هر کدام از این دیدگاه ها را که در نظر بگیرد هر دو دستهاین افراد لحظات خود و بد را در اقامتگاه دخترانه تجربه کرده اند.

اقامتگاه دخترانه تهران

راه های فرار از ملال آور شدن زندگی در اقامتگاه دخترانه

زندگی کردن در اقامتگاه دخترانه تهران مانند زندگی کردن در هر مکان دیگری با کمک تجربه افراد از زندگی در اینگونه مکان ها تغییر می کند. افراد به مرور زمان یاد می گیرند که انجام دادن چه کارهایی در اقامتگاه دخترانه و هر نوع اقامتگاه دانشجویی و کارمندی دیگری موجب نشاط و شادی آنها و چه کارهایی به ملال و دلزدگی آنها می انجامد. بطور کلی بر اساس نظر سنجی که از تعدادی از ساکنین اقامتگاه های دانشجویی به عمل آمده است، انجام اعمال زیر در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی موجب افزایش نشاط در اقامتگاه می گردد:

- دیدن دسته جمعی فیلم در کنار دوستان و هم اتاقی ها در اقامتگاه دخترانه؛

- داشتن دورهمی ها و شب نشینی های دوستانه؛

- تشکیل گروه های ورزشی و انجام ورزش های دسته جمعی؛

- تشکیل گروه های کتابخوانی و بحث و تبادل نظر حول محور موضوعات مختلف؛

- برپایی جشن های کوچک و صمیمانه در اقامتگاه دخترانه؛

اقامتگاه دخترانه تهران

جشن های کوچک و دوستانه در اقامتگاه دخترانه چه تاثیری بر روحیه افراد دارد؟

انسان ها به تنوع در زندگی نیاز دارند. وجود تفریحات مناسب یکی از بهترین راه های داشتن تنوع در زندگی است. جشن های کوچک و دوستانه در اقامتگاه دخترانه تهران همواره یکی از بهترین های راه های تغییر حال و هوای افراد به شمار می آیند. وقتی از جشن گرفتن در اقامتگاه دانشجویی دخترانه صحبت می کنیم، منظور جشن های کوچکی هستند که افراد دور هم جمع شده و ساعاتی را در کنار هم خوش می گذرانند. در اینگونه جشن ها بر خلاف جشن های سنگین و پرزرق و برق، کمترین هزینه را داشته و هدف صرفا داشت لحظاتی شاد در کنار یکدیگر است. 

به همان میزانی که اینگونه جشن ها ساده و بدون زرق و برق باشند و چشم و هم چشمی کردن در آنها به حداقل برسد، به همان اندازه احتمال اینکه به افراد بیشتر خوش بگذره بیشتر است. جشن های کوچک و دوستانه در اقامتگاه دخترانه تهران می تواند با یک چای ساده و خوردن تنقلات در کنار یکدیگر بگذرد. درددل کردن و صحبت های دوستانه می تواند روحیه افراد را در اقامتگاه دخترانه به میزان زیادی تغییر دهد. از طرفی دیگر وجود این جشن های دوستانه در اقامتگاه دخترانه کمک می کند که اگر کدورتی جزیی هم در بین افراد وجود داشته است از بین برود.