کنترل خشم در اقامتگاه دخترانه

بروز احساسات و هیجانات مختلفی که انسان ها در طول روز تجربه می کنند، مستقیما به توانایی عاطفی ذهن آنها بر می گردد. ذهن انسان از یک ساختار پیچیده ای تشکیل می شود که احساسات و هیجانات فردی نیز در بخشی از این ساختار پیچیده قرار دارند. تعدادی از روانشناسان در گذشته معتقد به کنترل بخش هیجانی مغز توسط قسمت غیر ارادی آن بودند. اما تحقیقات فراوانی عکس این مساله را به اثبات رسانده اند. امروزه ما می دانیم که هیجانات و عواطف انسان ها به میزان بسیار زیادی تحت کنترل بخش ارادی و هوشیار مغز قرار دارند. همین نظریه به تنهایی کافیست تا ساکنین اقامتگاه دخترانه و سایر افراد جامعه را نسبت به اهمیت کنترل خشم، این واکنش هیجانی تخریب گر، آگاه سازد. 

اقامتگاه دخترانه

تجربه احساس خشم در اقامتگاه دخترانه امری دور از انتظار نیست!

یکی از مسائلی که پرداختن به آن در دوران کودکی، واکنش های فرد را در بزرگسالی بصورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، لزوم آشنایی با احساسات مختلف فردی می باشد. لازم است که همه افراد از جمله ساکنین اقامتگاه دخترانه تهران به این مساله آگاه باشند که احساسات منفی به اندازه احساسات مثبتی که تجربه می کنند، می توانند مفید و سازنده باشند. بطور مثال فردی که از طرف دیگری در اقامتگاه دخترانه دانشجویی مورد بی احترامی و تعرض قرار می گیرد کاملا طبیعی است که ناراحت و خشمگین شود. تجربه کردن احساس ناراحتی و خشم در این شرایط امری طبیعی بوده و راهی جهت حفظ غزت نفس فرد می باشد. 

آنچه که بعد از تجربه احساساتی نظیر ناراحتی و خشم در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی اهمیت دارد، نحوه بروز این عواطف است. پس از تجربه کردن احساس ناراحتی و خشم ممکن است فردی بلافاصله واکنش نشان داده و از طریق برخورد فیزیکی یا پرخاشگری احساسات خود را بروز دهد. اما فردی که به یک منبع کنترل داخلی رسیده است به راحتی می تواند خشم خود را از طریق راهکارهای ذهنی و یا فیزیولوژیکی مانند نفس عمیق یا مدیتیشن کنترل نماید. این کار در جلوگیری از رفتارهای تخریب گر بسیار مفید است. 

اقامتگاه دخترانه

چرا باید در اقامتگاه دخترانه خشم خود را کنترل کنیم؟

کنترل خشم و جلوگیری از بروز آن به شکل رفتارهای تخریب گر در هر شرایطی از الزامات و ضروریات می باشد. اما نکته حائز اهمیت در مورد کنترل این عواطف در اقامتگاه دخترانه تهران، مساله اشتراک محل زندگی افراد است. به این معنی که ساکنین اقامتگاه دخترانه یا هم اتاقی بوده و یا در یک سویت زندگی می کنند. این افراد مرتبا با یکدیگر مراوده دارند. بروز خشم در بین آنها موجب ایجاد روابطی سرد شده و تحمل شرایط اقامتگاه را برای طرفین آزاردهنده می کند. از طرفی دیگر کنترل خشم در اقامتگاه دخترانه از بروز اتفاقات ناگوار نیز پیشگیری می کند. بطور مثال با خشمگین شدن و بروز خشم آنی ممکن است فردی از نظر جسمی آسیب ببیند و این مساله حتی به مراجع قضایی نیز کشیده شود. 

کنترل خشم در اقامتگاه دخترانه تمرینی برای کنترل خشم در جنبه های دیگر زندگی

بدون شک کسانی که در اقامتگاه و پانسیون زندگی می کنند، جنبه های دیگری از زندگی از جمله جنبه روابط عاطفی، خانوادگی، اجتماعی، کاری و غیره را نیز در زندگی خود دارند. در هر یک از این بخش های زندگی افراد، ممکن است عواملی به خشمگین شدن آنها منجر شود. از آنجایی که اقامتگاه دخترانه محیطی با تنوع فردی فراوان است، کنترل خشم در چنین شرایطی خود می تواند منجر به بهبود این توانایی و مهارت در افراد گردد. 

اقامتگاه دخترانه