کار دانشجویی در خوابگاه دخترانه

همه افراد در جامعه دارای شرایط متفاوتی برای زندگی هستند. اگر هر فردی را در جامعه در نظر بگیریم قطعا شرایط زندگی خود را جزء سخت ترین شرایط می داند. اما واقیعت امر این است که با وجود تمام تفاوتی که در سبک زندگی های مختلف وجود دارد، در بین اقشار گوناگون شباهت های بزرگی دیده می شود. یکی از اقشاری که زندگی کمابیش مشابهی را تجربه می کنند، قشر دانشجو می باشند. دانشجویان به ویژه آن دسته از آنها که در خوابگاه دخترانه ساکن هستند، زمان زیادی از وقت خود را به شرکت در کلاس های دانشگاه سپری کرده و عملا زمانی برای انجام کارهای دیگر ندارند. همین مساله سبب می شود که این قشر جامعه یعنی دانشجویان ساکن خوابگاه دخترانه و انواع دیگر خوابگاه ها، منبع درآمد مستقلی نداشته و همین مساله موجب وابستگی شدید آنها به خانواده هایشان می گردد.

خوابگاه دخترانه  

وابستگی شدید به خانواده یکی از ده ها عواقبی است که نداشتن درآمد شخصی می تواند برای افراد مختلف داشته باشد. یکی از مشکلاتی که معمولا ساکنین خوابگاه دخترانه با آن درگیر هستند، کفاف ندادن هزینه هایی است که خانواده ها به عنوان هزینه زندگی و تحصیل در اختیار آنها قرار می دهند. این مساله ارتباط نزدیکی با بالا رفتن هر روزه قیمت کالاهای مختلف دارد. بنابراین جهت رفع مشکلات ناشی از نداشتن درآمد شخصی در خوابگاه دخترانه اقدامات مختلفی از جمله راه اندازی کسب و کارهای دانشجویی و همچنین انجام کار دانشجویی صورت می گیرد.

کار دانشجویی چیست در خوابگاه دخترانه چه کاربردی دارد؟

از زمان تاسیس خوابگاه دانشجویی و کارمندی معمولا سرپرستین خوابگاه از ساکنین و افراد معتمد خود در خوابگاه دخترانه و انواع خوابگاه دیگر برای انجام امور مختلف کمک می گرفتند. با این حال این کار در چندین دهه گذشته بصورت غیر رسمی بوده و بخش هایی مانند امور خوابگاه های دانشگاه در جریان این امر قرار نمی گرفتند. در چندین سال اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای انجامکار دانشجویی و همچنین بروز رقابت در بین افراد جهت دریافت این امور، بخش امور خوابگاه دانشگاه های مختلف در این کار ورود کرده و بر اساس ملاک های تعیین شده کار دانشجویی به دانشجویان ساکن در خوابگاه دخترانه واگذار می گردد. کار دانشجویی در امور مربوط به دانشگاه نیز کاربرد دارد و تنها مختص امور خوابگاهی نمی باشد.

خوابگاه دخترانه

انواع کار دانشجویی قابل انجام در خوابگاه دخترانه

همانطور که گفته شد کار دانشجویی می تواند به دانشجویان در خوابگاه و دانشگاه واگذار گردد. واگذاری کار دانشجویی به دانشجویان ساکن در خوابگاه می تواند کمک هزینه ای برای این افراد باشد. کار دانشجویی انواع مختلفی دارد که تعدادی از آنها در خوابگاه دانشجویی قابل انجام هستند. انواع کار دانشجویی قابل انجام در خوابگاه دخترانه تهران عبارتند از:

  • کمک مسئول شب در خوابگاه دخترانه
  • رابط تغذیه خوابگاه
  • رابط فرهنگی خوابگاه
  • رابط بهداشت خوابگاه دخترانه
  • رابط مشاوره خوابگاه دانشجویی
  • رابط تربیت بدنی خوابگاه
  • رابط نهاد خوابگاه
  • انجام امور مربوط به کتابخانه  

خوابگاه دخترانه

کار دانشجویی در خوابگاه دخترانه چه محدودیت هایی دارد؟

همانگونه که از اسم کار دانشجویی بر می آید این کار مختص دانشجویانی است که به دنبال یافتن راهی جهت کسب درآمد هستند. با این وجود انجام این کار نباید به گونه ای باشد که به وظیفه اصلی دانشجویان که رسیدگی به دروس و کلاسهایشان است صدمه ای وارد کند. بنابراین از طرف دانشگاه های مختلف جهت انجام کار دانشجویی محدودیت هایی لحاظ می شود. یکی از این محدودیت ها محدودیت زمانی انجام کار دانشجویی در خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه است. این زمان در دانشگاه های مختلف ممکن است متفاوت باشد. اما بطور میانگین انجام هشتاد و پنج ساعت کار دانشجویی در یک ماه برای دانشجویانی که امور مهمتری نیز برای انجام دارند، معقول به نظر می رسد.