پانسیون کارمندی تازه تاسیس

پانسیون دخترانه تازه تاسیس

حکایت کرده اند:  بزرگمهر٬ هرروز صبح زود خدمت انوشیروان می رفت٬ پس از ادای احترام٬ رو در روی انوشیروان می گفت:
سحر خیز باش تا کامروا گردی.
شبی٬ انوشیروان به سرداران نظامی اش٬ دستور داد تا نیمه شب بیدار شوند و سرِ راه بزرگمهر٬ منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید٬ لباس هایش از تنش در بیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تاراه فراری برای او باقی نماند.
 بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد. برهنه به درگاه انوشیروان آمد٬ پادشاه خندید و گفت:
مگر هر روز نمی گفتی٬ سحر خیز باش تا کامروا باشی؟
بزرگمهر گفت: دزدان، امشب کامروا شدند٬زیرا آنها زودتر ازمن  بیدار شده بودند. اگر من زودتر از آنها بیدار می شدم و به درگاهِ پادشاه می آمدم، حالا من کامرواتر بودم.
خسرو از بداهت گفتار به صواب و حضور جواب او خجل گشت.

کارمند موفق

 

انسان های موفق در پانسیون کارمندی تازه تاسیس


انسان های موفق صبح ها زود از خواب بیدار می شوند.  از آنجا که در طی روز خیلی مورد های مختلفی وجود دارد که باعث می شود تمرکز ما گرفته شودزود بیدار شدن می تواند این عدم تمرکز را جبران کند.
بعد از بیداری بهتر است به تمرین های فیزیکی بپردازید که سبب می شوند سطح هوشیاری بالا برود.
بعد از بیداری و انجام تمرین های فیزیکی باید به برنامه ها و کارهایی که در طول هفته لازم است انجام شود فکر کرد، زیرا تنها در این زمان این امر ممکن است.
اگردر پانسیون کارمندی تازه تاسیس در برنامه صبحگاهی به شریک عاطفی و اعضای خانواده احتمالا روز دلچسب تری را خواهید گذراند. اشتباه ما این است که برای خانواده در زمان خواب وقت می گذاریم که سبب می شود بعد از حال خوش بخوابیم و تاثیر زیادی در روز و کارهای ما نداشته باشد پانسیون کارمندی تازه تاسیس.