نقش سرپرست در خوابگاه دخترانه تهران

خوابگاه دخترانه تهران مانند هر سیستم دیگری نیاز به مدیریت صحیح و اصولی دارد. بدون داشتن مدیریت درست هیچ سیستمی وظایف خود را به درستی به انجام نمی رساند. سرپرست خوابگاه دخترانه تهران در واقع گوشه ای از وظایف مربوط به مدیریت خوابگاه را بر عهده دارد. میزان دخالتی که سرپرست خوابگاه دخترانه در مدیریت خوابگاه انجام می دهد، ممکن است در خوابگاه های مختلف متفاوت باشد. در برخی از خوابگاه ها، سرپرست خوابگاه تنها امور داخلی خوابگاه را بر عهده می گیرد. این در حالی است که در خوابگاهی دیگر ممکن است سرپرست خوابگاه بصورت تمام و کمال همه کاره خوابگاه به شمار بیاید. با این وجود برای یک سرپرست خوابگاه دخترانه در تهران و سایر شهرها، تعدادی وظیفه معین و تعریف شده وجود دارد که باید توسط اکثریت سرپرستین خوابگاه رعایت شود. 

خوابگاه دخترانه تهران

شرح وظایف سرپرست خوابگاه دخترانه تهران

سرپرست خوابگاه دخترانه و هر نوع خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری، تلاش میکند که نظم و آرامش را در خوابگاه به صورت تمام وکمال حفظ نماید. جهت نیل به این هدف می بایست سرپرست خوابگاه دخترانه با یکسری اصول و قواعد مرتبط با این کار آشنا باشد. این اصول و قواعد در شرح وظایف سرپرست خوابگاه دخترانه تهران تعریف شده اند. تعدادی از آنها عبارتند از:

- حضور همه روزه در دفتر مدیریت خوابگاه در ساعات مشخص مخصوصا در ساعات اداری:

سرپرست خوابگاه وظیفه خطیری است که بر عهده اشخاص مخصوصی قرار داده می شود. قطعا مهمترین وظیفه یک سرپرست خوابگاه این است که در ساعات مشخص شده در خوابگاه دخترانه حضور داشته باشد. حضور سرپرست خوابگاه در ساعات مشخص کمک می کند که سایر امور مربوط به خوابگاه به دسترسی مدیریت گردد.

- نظارت بر اجرای صحیح وظایف مسئولین مختلف در خوابگاه:

بخش های مختلف خوابگاه دخترانه و هر خوابگاه دیگری بر عهده شخص یا اشخاص خاصی قرار دارد. به طور مثال در زمان بروز مشکل در تاسیسات مختلف خوابگاه حضور نیروی تاسیساتی و رفع هرچه سریعتر مشکل توسط وی از ضروریات است. نظارت بر محوه انجام این وظیفه توسط تاسیسات خوابگاه و بخش های دیگری مانند نیروی نظافتی، بوفه، حراست و غیره بر عهده سرپرست خوابگاه دخترانه قرار دارد. 

خوابگاه دخترانه تهران

- درخواست کتبی به مسئولین خوابگاه جهت تهیه وسایل مصرفی خوابگاه دخترانه تهران:

برخی از وسایل و نیازهای خوابگاه دخترانه تهران، مصرفی بوده و تهیه مرتب آنها لازم و ضروری است. بطور مثال مایع دستشویی در خوابگاه دانشجویی باید در زمان های مشخصی شارژ شود. این کار می بایست توسط سرپرست خوابگاه و با استفاده از یک درخواست کتبی به مسئولین خوابگاه صورت گیرد. 

- انجام و نظارت بر حضور و غیاب ساکنین خوابگاه:

هر خوابگاه دخترانه و خوابگاه دانشجویی و کارمندی دیگری دارای تعداد مشخصی از افراد سالکن است که باید در زمان های مشخص شده ای در خوابگاه حضور داشته باشند. معمولا در ساعات بعد از بسته شدن درب خوابگاه کار مربوط به حضور و غیاب ساکنین توسط سرپرست خوابگاه انجام می شود. 

- اجرای صحیح دستورات و بخش نامه های اداره امور خوابگاه ها و بخش های نظارتی دیگر:

هر خوابگاه دارای مجوزی توسط نهاد دولتی بخصوصی اداره و نظارت می شود. اداره مربوط به امور خوابگاه ها در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و اداره میراث فرهنگی در خوابگاه های دیگر انجام این کار را بر عهده دارند. نحوه صحیح مدیریت خوابگاه دانشجویی به کمک دستورات و بخش نامه های این ادارات صورت می گیرد. نظارت  بر اجرای صحیح این بخش نامه ها بر عهده سرپرست خوابگاه دخترانه می باشد. 

خوابگاه دخترانه تهران