مشکلات دوره پریود در اقامتگاه دخترانه

یکی از مسائلی که هنوز هم در جامعه ما تابو به حساب می آید بحث پریود یا عادت ماهیانه خانم هاست. اکثر خانم ها در طول یکسال بطور میانگین دوازده مرتبه (در هر ماه یک مرتبه) این مساله را تجربه می کنند. این در حالیست که هنوز هم این مساله برای بسیاری از افراد در جامعه مساله ای مگو و تابو به شمار می آید. همین مساله سبب می شود که در غالب اوقات گذراندن دوره پریود و عادت ماهیانه برای خانم ها به تجربه سخت و ناگوار تبدیل شود. در اقامتگاه دخترانه که محلی برای اسکان موقت خانم های دانشجو و یا شاغل است همواره این مساله به وضوح به چشم می آید. در اینگونه اقامتگاه ها گذراندن دوره عادت ماهیانه با داشتن تمام مسئولیت های فردی و گاها مسئولیت های مربوط به امور خوابگاه و اقامتگاه همراه است. اما آنچه بیش از همه موجب بروز مشکل در دوران پریود در اقامتگاه دخترانه در تهران می گردد، لزوم  شرکت کردن افراد در مسئولیت های فردی و اجتماعی خارج از اقامتگاه است.

اقامتگاه دخترانه

گذراندن دوره پریود و حفظ سلامت فردی در اقامتگاه دخترانه

دوره پریود در اقامتگاه دخترانه تهران و هر مکان دیگری نیازمند توجه همه جانبه به سلامت فردی می باشد. خانم هایی که دوره عادت ماهیانه خود را می گذرانند به شدت در معرض بیماری هایی نظیر عفونت های قارچی می باشند. این مساله در اقامتگاه دخترانه که یک محل زندگی جمعی به شمار می آید بیش از پیش به چشم می خورد. در اینگونه مکان ها معمولا چندین نفر مختلف از سرویس های بهداشتی و حمام بصورت مشترک استفاده می کنند. علاوه بر این گاها دیده می شود که ساکنین اقامتگاه دخترانه در تهران بر روی تخت خواب های یکدیگر دراز می کشند. این مسائل موجب پخش شدن بیماری های مختلف و همچنین ابتلا به بیماری های خاصی نظیر قارچ دستگاه تناسلی می گردد.

برای حفظ سلامت فردی در دوره پریود در اقامتگاه دخترانه تهران توجه به تک تک مواردی که می تواند به سلامت فرد آسیب برساند ضروری می باشد. در نگاه اول خانم هایی که در اقامتگاه دخترانه پریود می شوند باید در هنگام استفاده از سرویس بهداشتی و حمام تمام توجه خود را جهت حفظ سلامت خود و بهداشت این مکان ها به کار گیرند. در نگاه بعدی حفظ سلامت لباس ها و شستن مناسب لباس های شخصی می تواند به میزان زیادی سلامت فرد را در دوران پریود تحت تاثیر قرار دهد. از مسایل دیگری که می تواند در دوره پریود در اقامتگاه دخترانه بر سلامت خانم ها اثرگذار باشد، نوع تغذیه افراد است. چنانچه که در دوران عادت ماهیانه به تغذیه توجه نشود می تواند عواقب جبران ناپذیری را بر سلامت افراد بگذارد.

اقامتگاه دخترانه

شرایط روحی افراد در دوران پریود در اقامتگاه دخترانه

یکی از مسایلی که به وضوح در دوران پریود دچار تغییر و تحول می شود، شرایط روحی افراد است. این مساله در اقامتگاه وخوابگاه که افراد از خانواده و نزدیکان خود دور هستند و فشار مربوط به زندگی مستقل را تجربه می کنند، می تواند مشهودتر باشد. شرایط روحی افراد در دوران پریود در اقامتگاه دخترانه می تواند کیفیت زندگی افراد را در این دوران به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین توجه به سلامت روانی افراد در این دوره در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی یکی از وظایف خود افراد در قبال خودشان و همچنین در قبال دیگر هم اتاقی ها و هم خوابگاهی هایشان می باشد.

اقامتگاه دخترانه