تقسیم عادلانه کارها در خوابگاه دخترانه

کسانی که از دور به زندگی افراد ساکن در خوابگاه دخترانه و سایر انواع خوابگاه دانشجویی و کارمندی نگاه می کنند، تصوی متفاوت از سبک زندگی در این مکان دارند. این افراد خیال می کنند که ساکنین خوابگاه دخترانه هیچ مسئولیتی در قبال یکدیگر ندارند و هر کسی به سبک و سیاق خود زندگی می کند. اما واقیعیت امر چیز دیگریست. زندگی در خوابگاه دخترانه تهران و انواع خوابگاه و پانسیون دیگر، نیازمند شکلی پیشرفته و سازمان یافته از همکاری افراد است. در واقع می توان گفت که بدون داشتن حس همکاری و همدلی در خوابگاه دخترانه در تهران، هیچ شکلی از زندگی واقعی در خوابگاه شکل نخواهد گرفت.

خوابگاه دخترانه

یکی از فاکتورهای مهم برای استمرار شکل درست تعامل در خوابگاه و پانسیون، لازم و ضروری است، نحوه تقسیم عادلانه کارها در اینگونه مکان ها می باشد. بدون همکاری و همدلی متقابل در انجام امور مختلف در خوابگاه دخترانه، زندگی ساکنین اگر مختل نشود قطعا با شکلی از اختلال و مشکل روبرو خواهد شد. کسانی که در یک اتاق یا سویت در خوابگاه دخترانه با هم زندگی می کنند، در امور مختلفی با سایر هم اتاقی های خود مشترک می باشند. همین وجه اشتراک میان افراد ایجاب می کند که برنامه ای دقیق و هماهنگ شده برای وظایف مشترک افراد طراحی گردد

چگونگی تقسیم عادلانه کارها در خوابگاه دخترانه

کارهای مختلفی در وجود دارند که باید بصورت اشتراکی توسط همه ساکنین اتاق انجام گردند. از جمله این کارها می توان به جارو کردن اتاق، گردگیری اتاق، آشپزی کردن (در صورتی که ساکنین اتاق مشترکا آشپزی کنند)، تمیز کردن یخچال اتاق، خرید (با پیش شرط آشپزی کردن جمعی در اتاق) و امور مختلف دیگری که بنا بر خوابگاه های مختلف می توانند متغیر باشند. اکنون که این کارها نیازمند همکاری گروهی هستند، می بایست به طرق مختلفی این امور در بین افراد مختلف تقسیم گردد. نحوه تقسیم عادلانه کارها در خوابگاه دخترانه چالشی است که عبور از آن نیازمند همدلی و همکاری همه جانبه می باشد

خوابگاه دخترانه

در شکلی از تقسیم کارها، ساکنین یک اتاق در خوابگاه دخترانه هر یک برای خود کار بخصوصی را انتخاب کرده و وظیفه انجام هر روزه آن را به عهده می گیرند. بطور مثال ممکن است یکی از ساکنین خوابگاه دخترانه آشپز خوبی باشد و وظیفه آشپزی کردن هر روزه برای اتاق را به عهده بگیرد. اشکالی که این شکل از تقسیم کارها در پی دارد این است که معمولا خستگی و فرسودگی ناشی از انجام یک کار تکراری را به دنبال خود دارد. در شکل دیگری از تقسیم کارها معمولا تمامی امور مشترکی که به آنها اشاره شد بصورت چرخشی در بین افراد در روزهای مختلف هفته انجام می شود. این شکل از تقسیم کارها از نظر تنوع مناسب تر است

پیش شرط های لازم برای انجام هرچه بهتر تقسیم کارها در خوابگاه دخترانه

تقسیم کارها در خوابگاه دخترانه یک نیاز ضروری برای برقراری نظم و نظافت در اتاق های خوابگاه است. این تقسیم کار به هر شکل و صورتی که انجام شود، نیازمند یکسری پیش شرط می باشد. یکی از مهمترین پیش شرط ها برای عملی شدن تقسیم کارها در خوابگاه دخترانه، متعهد بودن همه افراد به این برنامه می باشد. همه ساکنین خوابگاه دخترانه باید به این مساله آگاه باشند که تقسیم کارها در اتاق های خوابگاه، مستقیما آسایش و آرامش آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین این یک وظیفه جمعی است که به این برنامه عمل شود.

خوابگاه دخترانه

از طرفی دیگر حس همکاری و همدلی در بین ساکنین خوابگاه دخترانه، می تواند انعطاف پذیری لازم را به برنامه تقسیم کارها در خوابگاه بدهد. همه افراد ممکن است روزهایی از سال با درگیری ها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند. در چنین شرایط انجام هر کاری اعم از وظایف مربوط به خوابگاه مشکل می گردد. در صورت وجود حس همکاری و همدلی در بین ساکنین خوابگاه می توانند این مراحل را به راحتی پشت سر بگذارند.