تبدیل شدن به یک فرد مفید در خوابگاه دخترانه

همانطور که قبلا گفتیم خوابگاه دخترانه بسترمناسبی برای رشد شخصیتی و اخذ استقلال میباشد .اگر از این دوران به خوبی بهره ببرید تفاوت خودتان را بعد از فارغ التحصیلی با کسی که قبلا بودید حس خواهید کرد .خوابگاه به خصوص برای افرادی که جدایی از خانواده برایشان دشوار است بسیار مکان مفیدی میباشید زیرا آنها میتوانند با بدست آوردن استقلال ، روی پای خودشان بایستند و با تمام بحران هایی که ممکن است هر جوانی با آنها برخورد کند مواجه شوند و آنها را به خوبی پشت سر بگذارند .ورد به خوابگاه دخترانه در تهران دروازه های جدیدی از زندگی را بروی شما باز میکند گاهی برای عبور آسان از این دروازه ها باید بهای آن را بپردازید .برای تبدیل شدن به یک انسان مفید نیاز است ابتدا خدمان را بشناسیم ، رفتار های بدمان را ترک کنیم ور در کسب ویژگی های خوب کوشا باشیم .فردی که میخواهد برای جامعه اش مفید واقع شود باید سعی کند خودش را به درجات بالایی در موقعیت های اجتماعی برساند و ضروری است که از دوران طلایی ورد به دانشگاه و خوابگاه دخترانه بهره ببرد و خودسازی را شروع کند.یکی از مواردی که باید با ورود به به جامعه کوچکی به اسم دانشگاه و خوابگاه رعایت کنید ترک خلقیات نادرست و کنار گذاشتن عادات بد میباشد که در ادامه به آن میپردازیم.

 

 

دوری از عادات بد در خوابگاه دخترانه

 

 

خوابگاه متشکل از گروهی از افراد میباشد که هرکدام در یک فرهنگ و یک خانواده متفاوت از بقیه رشد و نمو یافته اند .شاید انجام برخی از عادات شما در خانواده تان امری عادی باشد و موجب اذیت کسی نگردد اما اگر در خوابگاه دخترانه این کارها موجب اذیت کسی گردد و باث شود که به شما تذکر بدهند باید آن هارا کنار بگذارید .حتی اگر کسی به سبب خجالت و یا ترس از برخورد شما نتوانست از رفتار های شما انتقاد کند در صورتی که خودتان متوجه شدید این رفتار ها درست نیست سریعا سعی در ترک آن کنید .

شما باید یاد بگیرید که به هیچ چیز عادت نکنید زیرا عادت کردن در برخی موارد جلوی پیشرفت شما را میگیرد .

اگر هم عادت کردید باید سعی کنید که عادات بدتان را ترک کنید و برایتان کنار گذاشتن برخورد ها و رفتار های نابهنجار آسان باشد .

چند نمونه از رفتار های ناهنجار که موجب اذیت دیگران میشود را اینجا به اختصار برایتان توضیح میدهیم .

1.صحبت با تلفن باصدای بلند در فضای اتاق در خوابگاه دخترانه

2.در رفتن از زیر مسئولیت ها قبیل شستن ظرفها

3.شلخته بودن (برخی افراد در خانه خودشان عادت به منظم بودن ندارند ولی این امر در اتاق خوابگاه موجب ایجاد آششفتگی ذهنی برای دیگر هم اتاقی ها میشود به خصوص کسان که به مرتب بودن عادت دارند )

4.وسواس (بعضی ها دیگر از آن سوی بوم می افتند و بخاطر وسواسی بودن خودشان و هم اتاقی هایشان در خوابگاه دخترانه تهران را کلافه میکنند ؛ شما باید بدانید که وسواس در مراحل بالاتر به روان شما آسیب میرساند و نمیتوانید روی هیچ کار دیکری تمرکز کنید و به مرور این وسواس در فکرتان رخنه میکند و دچار وسواس فکری نیز میشوید .)

5.انتقاد ناپذیری (افرادی هستند که خودشان هم خوب میدانند که رفتارهایشان موجب ازار دیگران میباشد اما به هیچ وجه اجازه انتقاد کردن به کسی نمیدهند و با برخورد های نادرستشان منتقد را از خودشان میرنجانند .این افراد میخواهند به رفتار های غلط ادامه دهند بدون اینکه کسی اعتراض کند )

6.خجالتی بودن (این مورد هم مانند دیگر موارد بد است و باید سعی کنید خجالت را کنار بگذارید ،حقتان را بگیرید و نگذارید بخاطر خجالتی بودن از بسیاری از موقعیت های اجتماعی محروم شوید اما ابتدا این را بدانید که پررویی و بی پروا بودن با خجالتی نبودن فرق بسیار زیادی دارد . کنار گذاشتن این ویژگی شخصیتی را از محیط دانشگاه و خوابگاه دخترانه شروع کنید.

7.پرخاشگری (این ویژگی افراد را از شما دور میکند سعی کنید همین حالا این اخلاق زشت را ترک کنید .افرادی هستند با داشتن این ویژگی نسبت به تمام موضوعات واکنشی تندخویانه و هیجانی نشان میدهند بطور مثال اگر صدای هم اتاقی شان آزارشان بدهد میخواهند با پرخاش و فریاد جلوی اورا بگیرند .)

 

 

امید بر آن است که این مطل برایتان مفید واقع شده باشد.

 

 

نویسنده:

فاطمه حسن پور