برخورد صحیح با افراد اعصاب خردکن در پانسیون دخترانه

همه ما دوست داریم در هر شرایط و موقعیتی که هستیم در آرامش کامل بوده و با اطرافیان خود صمیمت و صلح را تجربه کنیم. اما متاسفانه همیشه چنین شرایطی برای همه افراد فراهم نمی شود. گاهی موقعیت ها و شرایطی پیش می آیند که فرد به هر میزانی هم که تلاش کند نمی تواند با برخی از افراد به حالت صلح و آارمش رسیده و آنها را راضی نگه دارد. در پانسیون دخترانه و هر نوع اقامتگاه موقت دیگری این مساله ممکن است به شکلی پررنگ تر خود را نشان دهد. در یک پانسیون دخترانه افراد از نقاطی ار کشور در پانسیون جمع شده اند که ممکن است ساکنین یک اتاق پانسیون دخترانه حتی از یک استان و حتی از یک ناحیه کشور نیز نباشند. این مساله می تواند زمینه ساز بروز اختلافات متعدد گردد.

پانسیون دخترانه

همین اختلافات و مشکلات پیش آمده در پانسیون دخترانه تهران در اثر اقدامات و کارهای افرادی است که در اصطلاح به آنها افراد اعصاب خردکن گفته می شود. این افراد کسانی هستند که همیشه شرایط و موقعیتی به وجود می آورند که تحمل آن را برای سایر افراد سخت و گاها غیرممکن می کنند. این افراد با حضور در یک اتاق در پانسیون دخترانه شرایطی را ایجاد می کنند که سایر افراد ساکن در پانسیون دخترانه مجبور شوند که بر اساس میل و خواسته آنها عمل کنند. این مهمترین و بزرگترین خواسته آنها در پانسیون دخترانه است. آنها این موقعیت را ایجاد می کنند زیرا میل شدیدی به کنترل دیگران و پیش بردن خواسته ها و اهداف خود حتی به قیمت زیرپا گذاشتن حق دیگران دارند.

چگونه با یک فرد اعصاب خردکن در پانسیون دخترانه برخورد کنیم؟

در پانسیون دخترانه تهران یک فرد اعصاب خردکن می تواند به راحتی شرایط را برای پیشبرد اهداف خود از طریق خردکن اعصاب دیگران و خودخواهی هایی که از به روش های مختلف نشان می دهد، ایجاد می کند. سخت شدن شرایط برای سایر افراد ساکن در خوابگاه دانشجویی زمانی که در برخورد با یک فرد اعصاب خردکن هستند، گاهی به حدی می رسد که این افراد ترجیح می دهند که اتاق و حتی پانسیون خود را عوض کنند. اما مساله مهم در برخورد با یک فرد اعصاب خردکن در پانسیون دخترانه این است که این فرد موجب بروز ناراحتی و مشکل در روند زندگی همه اطرافیان خود می گردد. به این معنی که یک فرد اذیت کن و اعصاب خردکن در پانسیون دخترانه نه تنها هم اتاقی ها بلکه گاهی هم خوابگاهی های خود را با حرف ها و حرکات آزاردهنده خود می آزارد.

پانسیون دخترانه

به همین دلیل است که برخورد صحیح با چنین فردی می بایست با همکاری و اقدام صحیح همه افراد دیگر صورت گیرد. در وهله اول صحبت کردن با این فرد از طرف کسی که او بیشتر از همه حرفش را قبول دارد می تواند کمک کننده باشد. صحبت کردن با فردی که ممکن است تحت تاثیر حرف های منطقی قرار گیرد بسیار خوشحال کننده و امیدوار کننده است. اما متاسفانه همه افراد یک اقدام صحیح و مناسب در برخورد با حرف های منطقی را ندارد. گاهی فردی در پانسیون دخترانه در تهران و هر مکان دیگری موجب خردشدن اعصاب دیگران و سلب آسایش آنها می شود. چنین فردی به هیچ وجه تحت تاثیر صحبت های منطقی قرار نمی گیرد. در این حالت صحبت رکدن با مسئول پانسیون و انجام اقدام جدی از طرف وی می تواند راه حل چنین مشکلی باشد.