ایام امتحانات در خوابگاه دخترانه

برای همه انسان ها تعداد فصل های یک سال چهار عدد هستند. اما برای دانشجویان و دانش آموزان همواره یک فصل مجزایی از فصول دیگر سال وجود دارد که به آن فصل امتحانات گفته می شود. این فصل سرتاسر استرس و تلاش برای کسب نمره های مناسب در امتحانات برای دانش آموزان و دانشجویان مقاطع مختلف است. همین مساله حس و حال تازه ای به خوابگاه دخترانه و انواع خوابگاه دانشجویی دیگر در این ایام می بخشد. حس و حال ساکنین خوابگاه دخترانه در ایام امتحانات حس و حالی وصف نشدنی است. در این ایام تمامی ساکنین خوابگاه دخترانه بصورت کاملا منظم متمرکز شده و تمامی تمرکز خود را بر درس و امتحانات خود معطوف می دارند. 

خوابگاه دخترانه تهران

ایام امتحانات در خوابگاه دخترانه تفاوت های مشهودی با دیگر ایام سال دارد. در این ایام افراد به صورت واضح درگیر برنامه شخصی خود که همان درس خواندن و آماده شدن برای امتحانات است، می شوند. همین مساله موجب می شود که آنها نه تمرکز لازم و نه توانایی کافی برای رسیدگی به امور مربوط به اتاق را نداشته باشند. همین مساله بهانه خوبی برای بروز تنش و مشکلات بین فردی در ایام امتحانات در خوابگاه دخترانه تهران می گردد. از دیگر تفاوت های ایام امتحانات با سایر ایام در خوابگاه دخترانه در تهران، سکوت معنی داری است که در این ایام خوابگاه دانشجویی را فرا می گیرد. همین سکوت کمک می کند که افراد بدون مراجعه به سالن مطالعه بتوانند در اتاق های خود نیز به مطالعه بپردازند.

خوابگاه دخترانه تهران

در ایام امتحانات با دوستان خود در خوابگاه دخترانه همکاری کنید!

یکی از اصول مهم اجتماعی وجود همکاری در بین افراد آن اجتماع است. قطعا بدون داشتن همکاری در بین افراد یک اتاق در خوابگاه دخترانه، این محیط به محیطی آرامش بخش و صمیمی تبدیل نمی شود. اهمیت این مساله در ایام امتحانات بیشتر از هر زمان دیگری آشکار میگردد. در واقع انسان ها در دورانی که برای آنها سخت و غیر قابل تحمل است با دیدن یک همدلی و محبت کوچک با شدت بیشتری به فرد ابراز کننده محبت نزدیک می شوند. این مساله در ایام دشوار امتحانات در خوابگاه نیز به چشم می خورد.همکاری کردن با افراد برای گذار از این ایام خوابگاه دانشجویی تا حد زیادی به ایجاد و تقویت حس همکاری و همدلی در بین ساکنین خوابگاه دخترانه می انجامد.

خوابگاه دخترانه تهران

در ایام امتحانات در خوابگاه دخترانه انجام چه کارهایی ممنوع است؟

شاید جالب است که بدانید انجام برخی کارها در ایام امتحانات بر اساس یک قانون نانوشته، ممنوع است. اگر بخواهیم بار سنگین کلمه ممنوع را از روی دوش خود برداریم، قطعا می توان گفت که انجام این کارها در ایام امتحانات در خوابگاه دانشجویی به دور از شان و شخصیت افراد می باشد. بر همین اساس در بین ساکنین خوابگاه دخترانه تهران و سایر خوابگاه ها معمولا توافقی مبنی بر رعایت یکسری اصول در ایام امتحانات وجود دارد. این توافق معمولا بصورت نانوشته بوده و تقریبا همه افراد خود راملزم به رعایت آن می دانند. این امور ممنوعه در ایام امتحانات در خوابگاه دخترانه عبارتند از:

  • تلفنی حرف زدن با صدای بلند در اتاق و راهروهای خوابگاه دخترانه؛
  • دعوت کردن مهمان به اتاق چه از داخل خوابگاه و چه از خارج آن؛
  • دیدن فیلم، گوش دادن به موزیک، شنیدن پادکست و غیره بدون هدفون؛
  • درس خواندن با صدای بلند؛
  • ایجاد مزاحمت برای ساعت خواب هم اتاقی ها؛
  • صحبت های بیجا با هم اتاقی ها در زمان درس خواندن و بر هم زدن تمرکز آنها؛