اقامتگاه و تاثیر جابجایی آن | پانسیون دخترانه فول امکانات

اقامتگاه و تاثیرات آن

 

محققان در این مطالعه که برای تاثیر وضعیت جابجا شدن محل اقامتگاه یک میلیون فرد را از پانزده سالگی تا اوایل دوره چهل سالگی مورد  بحث و بررسی قرار دادند.


داده ها و اطلاعات به دست آمده  مربوط به انتقال اقامتگاه و میزان یا تعداد جابجایی تمام افراد متولد در کشور دانمارک از سال 1970 تا ۱۹۹۷ در دوره خردسالی از زمان تولد تا سن ۱۴ سالگی جمع آوری کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند.

هر بار جابجا شدن محل اقامتگاه با سن کودک ارتباط داشته و از این رو تاثیر جابجا شدن های  اوایل زندگی قابل قیاس با تعداد دفعات نقل اقامتگاه آن ها در اوایل دوره نوجوانی بود.

پانسیون سعادتتیم محققان و دانشمندان در این مطالعه، تاثیرات تعقیبی منفی جابجا شدن های دوران خردسالی را در بزرگسالی، از جمله تلاش برای مصرف مواد مخدر و شیشه، اقدامات جنایت گونه، بیماری های روانپزشکی، اقدام برای خودکشی، و مرگ های طبیعی و غیرطبیعی را مورد بحث و  بررسی قرار دادند.

راجر نوب، سرپرست تیم تحقیقاتی دانشمندان از دانشگاه منچستر انگلستان، در این باره می گوید: «به دلیل ثبت نهایی و صحیح تمامی اطلاعات مربوطه به تغییر محل اقامتگاه در کشور دانمارک، این کشور تنها کشوری در بین کشور های جهان  است که در حال حاضر امکان انجام تحقیق و بررسی ملی و جامع از نقل مکان و جابجایی محل زندگی در دوران خردسالی و ریسک پیامد های زیان بار آن در سنین بالاتر وجود دارد.
در این تحقیق ریسک به وجود آمدن پیامد های زیان بار ناشی از تغییر محل اقامتگاه در دوران خردسالی به سه گروه تقسیم شد: خشونت و عصبانیت در مورد خود یا با دیگران مثل تلاش برای خودکشی، یا اقدام به جنایت؛ بیماری روانی و سوء مصرف مواد مخدر مثل ابتلا به بیماری های روانی و مصرف مواد مخدر و مرگ زودهنگام بر اثرمرگ های طبیعی و غیرطبیعی.

۳۷ درصد افراد تحت مطالعه حداقل تا قبل از رسیدن به سن پانزده سالگی، یک بار نقل محل سکونت شان را تجربه کرده بودند. در بین موارد مورد تحقیق، بیشترین ریسک خطر در بین افرادی مشاهده شد که به طور مکرر در اوایل دوره نوجوانی نقل محل اقامتگاه کرده بودند.

 

 

اقامتگاه دخترانه سعادت

 

واقع در منطقه سعادت آباد تهران با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی می تواند بهترین گزینه برای کسانی باشد که امنیت فرزندانشان برای آن ها بسیار مهم است.