استفاده از رنگ ها در دکوراسیون اتاق های اقامتگاه دخترانه

زندگی در بسیاری از شرایط و موقعیت ها می تواند خسته کننده باشد. دیدن مداوم صحنه های تکراری ممکن است غیر مستقیم بر ضمیر ناخودآگاه افراد اثرگذاشته و موجب دلزدگی آنها از یک محیط گردد. راه های زیادی برای فرار از تکراری شدن یک فضا وجود دارد. تغییر دکوراسیون فضا و محل زندگی یکی از راه های بسیار اثرگذار بر روحیه افراد ساکن در آن می باشد. اما در محل هایی نظیر اقامتگاه دخترانه این امکان برای ساکنین فراهم نیست که دکوراسیون اتاق های خود را بصورت اساسی و مرتبا عوض کنند. در چنین شرایطی راه های ساده تری برای عوض کردن جو و فضای اتاق های اقامتگاه دخترانه وجود دارد.یکی از کاربردی ترین این راه ها، استفاده از رنگ های متنوع در دکوراسیون اقامتگاه دخترانه تهران می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این روش جذاب و اثرگذار تغییر دکوراسیون در اقامتگاه دخترانه آشنا شویم.

اقامتگاه دخترانه

رنگ ها چگونه حس و حال اتاق های ااقمتگاه دخترانه را تغییر می دهند؟

آنچه مسلم است این است که زندگی بدون رنگ ها نمی تواند معنی و مفهوم خاصی داشته باشد. حتی کسانی که توانایی دیدن ندارد و نابینا هستند از طریق تعابیر و تفاسیری که دیگران به آنها از رنگ های مختلف ارائه می دهند، رنگ ها را شناخته و در ذهن خود به آنها می پردازند. تحقیقات و پژوهش های مختلفی جهت بررسی اثرگذاری رنگ ها بر خلق و خوی افراد انجام شده است. بسیاری از این پژوهش ها نشان داده اند که رنگ ها می توانند حس و حال افراد را در شرایط مختلف تغییر دهند. به همین دلیل است که در شرایطی نظیر بیمارستان ها از رنگ های آرامش بخشی مانند رنگ سبز استفاده می کنند. در اقامتگاه دخترانه نیز استفاده از یک یا چند رنگ به عنوان رنگ غالب یا لکه گذاری یک رنگ خاص در اتاق می تواند تا حد زیادی روحیه افراد را تغییر دهد.

اقامتگاه دخترانه

اتاقی را در نظر بگیرید که در یک اقامتگاه دخترانه در تهران تمامی وسایل موجود در آن با رنگ تیره ای مانند رنگ خاکستری پوشیده شده است. اکنون این اتاق خاکستری را با لکه گذاری رنگ نارنجی نیز تصور کنید. همین تصور کردن چند تکه وسیله نارنجی مانند چند عدد کوسن در میان انبوهی از رنگ های خاکستری در اقامتگاه دانشجویی و کارمندی خود موجب تغییر در حس افراد می گردد. حالا یک مثال دیگر را نیز در نظر بگیرید. در اتاق یک اقامتگاه دخترانه تمامی وسایل و ملحفه ها دارای رنگ کرم هستند. این اقامتگاه با اینکه نور خوبی دارد اما اتاق های آن بی روح و سرد به نظر می رسند. اکنون با قرار دادن چند وسیله سبز و خردلی در کنار رنگ کرمی می بینید که اتاق به کلی تغییر کرده و حس سرزندگی را به افراد ساکن در خود و حتی کسانی که فقط یک نظر به آن می افکنند، منتقل می کند.

اقامتگاه دخترانه

استفاده از پالت رنگی جهت روح بخشی به فضای اقامتگاه دخترانه

اگرچه تاثیر استفاده از رنگ ها بر دلنشین کردن فضا و همچنین تغییر روحیه ساکنین فضای مدنظر بررسی شد و همچنین قابل چشم پوشی نیست، با این حال چگونگی استفاده از این رنگ ها در کنار یکدیگر نیز ار اهمیت خاصی برخوردار است. پالت رنگی به دسته بندی رنگ ها در کنار یکدیگر بر اساس نوع رنگ های مکمل یکدیگر گفته می شود. بطور مثال در یک اتاق کوچک استفاده همزمان از ده رنگ نه تنها جذاب نیست بلکه می تواند موجب دلزدگی نیز بشود. اما اگر در یک اتاق کوچک در اقامتگاه دخترانه تهران تنها از دو و یا نهایتا سه رنگ برای وسایل استفاده شود می توان فضایی بسیار جذاب و دلنشین را در اقامتگاه ایجاد کرد.