background

اقامتگاه نوساز بانوان

1399/05/14

اقامتگاه نوساز بانوان

واقعیت این است که خانم ها با موانع بیشتری رو به رو هستند هنگامی که در شهر دیگری به تنهایی برای درس یا کار مهاجرت می کنند. مشکلاتی که با آن رو به رو هستند متفاوت است. آزار و اذیت های ریز و درشت،تفاوت فرهنگ، مشکلات اقامتگاه ، و خیلی مشکلات دیگر. اما با یک برنامه از پیش تعیین شده، با احترام گذاشتن به عقاید و اعتقادات دیگران، احساس همدلی با افراد دیگر، و انتخاب یک اقامتگاه مناسب برای بانوان می توان ریسک این اقامت را کاهش داد و زندگی امن و کم خطری را تجربه کرد.

ادامه مطلب