background

اقامتگاه دخترانه سعادت آی

1400/12/22

برخورد با افراد سمی در اقامتگاه دخترانه تهران

افراد سمی همواره جوی سنگین و آزاردهنده را در محیطی که در آن حضور دارند، برقرار می کنند. چنین افرادی با حرف ها و حرکات خود به دیگران توهین کرده و یا غیر مستقیم با طعنه و کنایه های بیشماری که در چنته دارند به دیگران آسیب می رسانند.

ادامه مطلب